سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بیا

....

بچه ها  خواهش می کنم از خدا بخواین  زودتر زندگیم تموم شه بمیرم  .خستم از شکستن  کاش قبل از  اینکه دوباره بشکنم بمیرم


واپسین لحظات

مؤدب

 

 

 

You have to live moment to moment, you

Have to live each moment as if it is the last

Moment. So don"t waste it in quarreling, in

Nagging or in fighting.

Perhaps you will not find the next moment even

For an apology.

 

 

از لحظه به لحظه زندگی کردن گریزی نیست.باید هر لحظه

را چنان زندگی کنی که گویی واپسین لحظه است.

پس وقت را در جدل، گلایه و نزاع تلف نکن.

شاید لحظه بعد حتی برای پوزش طلبی در دست تو نباشد.